Favorīti :

 

      TRANSPORTLĪDZEKĻU SERTIFIKĀCIJA CSDD.

      KUĢOŠANAS LĪDZEKĻU SERTIFIKĀCIJA CE.

      KUĢOŠANAS LĪDZEKĻU MOTORU, SERTIFIKĀCIJA CE.

      LAIVU UN MOTORLAIVU SERTIFIKĀCIJA CE.

 

 

 

HenicalAutoAuctions sertifikācijas centra, kvalificēti sertifikācijas speciālisti veic visu transportlīdzekļu individuālās atbilstības novērtēšanu un izsniedz atbilstības sertifikātus transportlīdzekļiem atbilstoši ES direktīvas 2007/46/ES prasībām transportlīdzekļu reģistrācijai Latvijas Republikā,  Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas uzskaitē un citās ES valstīs.

 

Vispārējā informācija.

Kādus  transportlīdzekļus  nepieciešams sertificēt?

Izņēmumi.

Apliecinājums tam, ka transportlīdzeklis ir sertificēts.

Eiropas Savienībā piešķirta transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma atzīšana un reģistrēšana.

Transportlīdzekļu individuālā apstiprināšana (sertificēšana).

Kuģošanas līdzekļi un to motori, laivas un motorlaivas Sertifikācija CE un reģistrācija CSDD?

 

 

  Vispārējā informācija.

Saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" noteikto kārtību, Latvijā var piedāvāt tirgū un pastāvīgi reģistrēt tikai tādus transportlīdzekļus, kas atbilst Eiropas Savienībā un Latvijā noteikto tehnisko normatīvu prasībām.

 

  Kādus transportlīdzekļus nepieciešams sertificēt?

Jaunus, iepriekš pastāvīgi nereģistrētus transportlīdzekļus (mopēdus, motociklus, triciklus, kvadriciklus, vieglos automobiļus, autobusus un kravas automobiļus, kā arī visu šo uzskaitīto transportlīdzekļu piekabes vai puspiekabes), kas tiek piedāvāti tirgū Latvijā un kas tiks reģistrēti pastāvīgā uzskaitē;

Lietotus, t.i. iepriekš ārvalstīs (ārpus ES)  pastāvīgi reģistrētus transportlīdzekļus (mopēdus, motociklus, triciklus, kvadriciklus, vieglos automobiļus, autobusus un kravas automobiļus, kā arī visu šo uzskaitīto transportlīdzekļu piekabes vai puspiekabes), kas izgatavoti pēc 2000.gada 31.decembra un CSDD tiek reģistrēti pastāvīgā uzskaitē.

 

  Izņēmumi.

Individuālās atbilstības novērtēšana nav nepieciešama šādiem transportlīdzekļiem:

 • sniega motocikliem;
 • sporta mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēti uz Latvijas Motosporta federācijas licencētu sportistu vai Latvijas Motosporta federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;
 • vieglajiem sporta automobiļiem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām un kas reģistrēti uz Latvijas Automobiļu federācijas licencētu sportistu vai Latvijas Automobiļu federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto automobiļu sastāvdaļām;
 • transportlīdzekļiem, kas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā pastāvīgi reģistrēti Latvijā;
 • transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim;
 • no ārvalstīm uz laiku ievestiem transportlīdzekļiem;
 • transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pirms 2001.gada 1.janvāra;
 • transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pēc 2001.gada 1.janvāra, bet kura ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa izlaiduma vai transportlīdzekļa modeļa gads ir 2000 vai senāks;
 • transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, tricikliem un kvadricikliem, kurus paredzēts lietot izklaidei vai sacensībām slēgtās teritorijās un ārpus koplietošanas ceļiem), un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;
 • transportlīdzekļiem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 25 km/h, un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;
 • traktortehnikai, tās piekabēm un šo transportlīdzekļu sastāvdaļām;
 • speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem;
 • trolejbusiem.

 

  Apliecinājums tam, ka transportlīdzeklis ir sertificēts:

 

Vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam un kvadriciklam:

• izgatavotāja izsniegts transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts („Certificate of Conformity” jeb saīsinājumā „CoC”), kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam piešķirts Eiropas Savienības transportlīdzekļu tipa kopējais apstiprinājums (EC Whole Vehicle Type Approval);

• CSDD izsniegts transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāts;

• Lietotam transportlīdzeklim papildus iepriekšminētajiem arī kāds no šādiem apliecinājumiem:

• ES transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma numurs uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes;

• ārvalsts reģistrācijas dokuments, ja šis transportlīdzeklis iepriekš ir bijis reģistrēts kādā no šādām valstīm: Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

 

Kravas automobilim, piekabei un puspiekabei:

• izgatavotāja izsniegts transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts („Certificate of Conformity” jeb saīsinājumā „CoC”), kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam piešķirts Eiropas Savienības transportlīdzekļu tipa kopējais apstiprinājums (EC Whole Vehicle Type Approval);

• izgatavotāja vai tā pārstāvja Latvijā izsniegts transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam Latvijā piešķirts Nacionālais transportlīdzekļu tipa apstiprinājums;

• CSDD izsniegts transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāts;

• Lietotam transportlīdzeklim papildus iepriekšminētajiem arī ārvalsts reģistrācijas dokuments, ja šis transportlīdzeklis iepriekš ir bijis reģistrēts kādā no šādām valstīm: Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

 

Autobusam:

• izgatavotāja izsniegts transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts („Certificate of Conformity” jeb saīsinājumā „CoC”), kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam piešķirts Eiropas Savienības transportlīdzekļu tipa kopējais apstiprinājums (EC Whole Vehicle Type Approval);

• izgatavotāja vai tā pārstāvja Latvijā izsniegts transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam Latvijā piešķirts Nacionālais transportlīdzekļu tipa apstiprinājums;

• CSDD izsniegts transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāts.

 

  Eiropas Savienībā piešķirta transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma atzīšana un reģistrēšana.

Latvijā tiek atzīti Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālo sertificēšanas institūciju piešķirtie tipa apstiprinājumi:

1) vieglajiem automobiļiem (M1 kategorija), kravas automobiļiem (N1, N2, N3 kategorija) un to piekabēm (O1, O2, O3, O4 kategorija), autobusiem (M2, M3 kategorija),ja tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK prasībām;

2) mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem (L kategorijas transportlīdzekļi), ja tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Direktīvas 2002/24/EK vai Direktīvas 2002/24/EK, ievērojot ar Direktīvu 2005/30/EK izdarītos grozījumus, prasībām.

Atzītos transportlīdzekļa tipa apstiprinājumus importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis reģistrē CSDD.

Reģistrēšanai jāiesniedz:

1) iesniegumu;
2) transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;
3) informācijas paketi, ko sertificēšanas institūcija pievienojusi tipa apstiprinājuma sertifikātam.

Tipa apstiprinājumu reģistrēšana tiek veikta 10 darbdienu laikā.

Tipa apstiprinājumu reģistrēšanas izdevumus sedz tā persona, kas direkcijā iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma reģistrēšanai. Šī maksa ir atkarīga no tipa apstiprinājumā iekļauto variantu skaita, ko importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis vēlas piedāvāt tirgū Latvijā.

 

  Transportlīdzekļu individuālā apstiprināšana (sertificēšana).

Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu var veikt jebkuram vienā eksemplārā no ārvalstīm ievestam vai Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim.

 

Lai veiktu transportlīdzekļa individuālo sertificēšanu HenicalAutoAuctions sertifikācijas centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Transportlīdzekļa īpašnieka iesniegums;

2. Ārvalstu reģistrācijas dokuments (tehniskā pase);

3. ES muitas deklarācija;

4. Ipašumtiesību apstiprinošs dokuments  (Invoice, pirkuma līgums u.c.)

 

HencalAutoAuctions sertifikācijas centrs – pilna cikla individuālās atbilstības novērtēšanas centrs, veicam transportlīdzekļa sagatavošanu sertifikācijai, gaismas lukturu pielāgošanu CSDD direktīvām 76/758-762EEK/ANO, ritošās daļas diagnostiku un remontu, pieejamas visas ASV tirgum ražoto transportlīdzekļu rezerves daļas, kā arī sniedzam konsultācijas par  transportlīdzekļu iegādi, piegādi no ASV, kvalificētas muitas brokera konsultācijas un visu citu juridisku jautājumu risinājumus,  kas saistīti ar ASV tirgum ražoto transportlīdzekļu iegādi, piegādi un reģistrāciju Eiropas Savienībā.

 

HenicalAutoAuctions Individuālo Sertifikātu saraksts:

 

MARKA

MODELIS

IZLAIDES GADS

MOTORS cm3

MODIFIKĀCIJA

Dodge

Caravan

2001-2004

3300

EGA

Dodge

Grand Caravan

2001-2004

3300

ABS

Dodge

Grand Caravan

2001-2004

3800

br.Diski aizm.

Dodge

Grand Caravan

2005-2007

3800

stownGO

Chrysler

Town&Country

2001-2007

3300

ABS

Chrysler

Town&Country

2001-2007

3300

br.Diski aizm.

Chrysler

Town&Country

2001-2007

3800

 

Chrysler

Town&Country

2008-2010

4000

 

Chevrolet

Express Van

       2003->

5300

4x4  T   LM7

Infinity

FX35

    ->2008

3500

 

Infinity

FX45

    ->2008

4500

 

Infinity

QX56

    ->2010

5600

 

Infinity

M35

       2006->

3500

 

GMC

Envoy

2001-2005

4200

short

Ford

Expedition

       2001->

5400

 

Cadillac

SRX

       2001->

3600

 

Cadillac

XLR

       2001->

4600

 

Cadillac

Escalade

       2007->

6200

 

Chrysler

Pacifica

   ->2008

3500

 

Chrysler

Pacifica

   ->2008

4000

 

Dodge

Magnum

      2001->

3500

 

Hummer

H2

   ->2008

6000

 

Hummer

H3

   ->2010

3500

 

Chevrolet

HHR

      2001->

2400

 

Chrysler

Sebring

      2001->

2700

 

Lexus

RX 330

      2004->

3300

AWD

Lexus

RX 330

      2004->

3300

FWD

Lexus

LX 470

      2001->

4700

 

Lexus

GX 470

      2003->

4700

 

Lexus

LS 460

      2001->

4600

 

Mercedes Benz     

GL 450

      2007->

4500

 

Nissan

Murano

      2003->

3500

AWD

Volvo

XC 90 

      2002->

2500

 

Volvo

XC 90 

      2002->

2900

 

Volvo

XC70

      2001-2007

2500

 

Subaru

Tribeca

      2006->

3000

 

 

HenicalAutoAuctions veic pilnīgi visu transporta līdzekļu  pilna cikla individuālo sertifikāciju, neatkarīgi no transportlīdzekļa izlaides gada un izgatavotājvalsts.

 

 

  Kuģošanas līdzekļi un to motori, laivas un motorlaivas Sertifikācija CE un reģistrācija CSDD?

 

CSDD jāreģistrē šādus kuģošanas līdzekļus neatkarīgi no to izmantošanas veida:

 • ūdensmotociklus (kuģošanas līdzeklis ar mehānisko dzinēju, kurš paredzēts braukšanai vadītājam vai vadītājam un vienam vai vairākiem pasažieriem, sēžot vai stāvot uz tā);
 • motorlaivas (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis bez klāja un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot mehānisko dzinēju, kura jauda ir lielāka par 3,7 kW. Kuģošanas līdzekļa garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 metriem);
 • kuterus (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis ar klāju un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot mehānisko dzinēju, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 metriem);
 • airu laivas (kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW un garums ir mazāks par 12 metriem). Airu laivas reģistrē brīvprātīgi, izņemot gadījumus, ja pašvaldība vai cits iekšējo ūdeņu īpašnieks tam piederošajos iekšējos ūdeņus ir paredzējis airu laivu reģistrēšanu;
 • specializētos kuģošanas līdzekļus (kuģošanas līdzeklis, kas pēc konstrukcijas neatbilst laivas, kutera vai ūdensmotocikla aprakstam un paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot mehānisko dzinēju).

Kuģošanas līdzekļa motora reģistrācija CSDD:

Lai piedalītos ūdens satiksmē kuģošanas līdzekļa motoram ir jābūt norādītam kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā. Motors var nebūt norādīts kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā šādos gadījumos:

 • ja motora jauda ir mazāka par 3,7 kW;
 • ja līdzi ir CSDD izsniegta izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību (izziņa var būt izsniegta arī citai personai). Izziņu par kuģošanas līdzekļa motora piederību izsniedz tikai uzkarinātam motoram
 • ja līdzi ir cita kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība, kurā ir reģistrēts izmantojamais motors.  

 

CSDD nav jāreģistrē:

 • kuģus, kura maksimālais garums ir 12 metru vai vairāk;
 • velkoņus, palīgflotes un pasažieru kuģus;
 • zvejas kuģus neatkarīgi no garuma, ja tos izmanto komercdarbībai jūrā;
 • buru jahtas (kuģis ar klāju un atsevišķām cilvēkiem paredzētām no ūdens aizsargātām telpām, kurš paredzēts braukšanai galvenokārt ar buru palīdzību un kuru garums ir lielāks par 2,5 metriem) un motorjahtas;
 • valsts dienestu (tādu funkciju veikšanai kā robežas apsargāšana, vides aizsardzība, avāriju novēršana u.tml.) kuģus.

 

Lai precizētu transportlīdzekļa sertifikācijas, muitošanas vai piegādes izmaksas, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu:

 

 

 

 

 

Vārds *
Uzvārds *
E-pasts *
Tālr. Nr. *
Marka, Modelis, Gads, VIN nr. *

 

© 2003 - 2013, HenicaL LtD
Krustabaznīcas iela 9a,
Rīga, LV-1006
Tel.: +371 29154111