Favorīti :

 

Termini.

 

 

ACV
Faktiskā tirgus vērtība līdzvērtīgam transportlīdzeklim bez bojājumiem. Ja transportlīdzeklis izsolē tiek izlikts ar defektiem, tad ACV nozīmē transportlīdzekļa faktisko tirgus vērtību pirms defektu rašanās. Transportlīdzekļa faktiskā tirgus vērtība iegūta no Kelley Blue Book www.kbb.com taču to var iegūt arī no daudziem citiem avotiem globālajā tīmeklī. Šī informācija tiek uzrādīta tikai informatīvos nolūkos. HenicalAutoAuctions neuzņemas atbildību par tās pareizību un atbilstību transportlīdzeklim.

 

Virsbūves tips.

Ražotāja noteikts apzīmējums transportlīdzekļa konfigurācijai, atbilstoši vispārpieņemtajiem iedalījumiem transportlīdzekļu kategorijās.

 

Krāsa.

Atspoguļo transportlīdzekļa virsbūves krāsu. Krāsa nav ražotāja noteikts krāsas nosaukums, bet gan tikai vispārējs aprakstošs nosaukums.

 

Izsoles  cena.
Šābrīža cena, kas ir visaugstākā piedāvātā cena par šo transportlīdzekli. Cena vienmēr  norādīta USD valūtā.

 

Online Izsoles info.

Izsoles laikā izsoles vadītāja publicēti komentāri, kas attiecas uz izsolāmo transportlīdzekli.

 

Cilindri.
Ražotāja noteikts transportlīdzekļa dzinēja cilindru daudzums.

 

Bojājuma veids.

Bojājuma veidu kodi  tiek izmantoti, lai norādītu zināmu defektu  transportlīdzeklim. Bojājuma veidi  ir uzskaitīti kā Primārie un Sekundārie. Bojājuma veidu kodi norāda svarīgu informāciju par transportlīdzekļa defektiem un tādēļ tos nedrīkst interpretēt tā, lai vienam defektam piešķirtu lielāku nozīmi nekā otram. Kodi  kā informācija nevar precīzi atspoguļot  defekta veidu vai remonta apmēru. Bojājuma veida kodi nevar tikt izmantoti atlikušās vērtības noteikšanai. HenicalAutoAuctions iesaka izsoles dalībniekam pirms dalības izsolē rūpīgi iepazīties ar informāciju, kas norādīta par transportlīdzekli.

 

 • AO - ALL OVER  / no visām pusēm.
 • BC - BIOHAZARDOUS/CHEMICAL  / bioloģiski kaitīgs/ķīmisks.
 • BE - BURN – ENGINE  / uguns postījumi dzinēja telpā.
 • BI - BURN – INTERIOR  / uguns postījumi salonā.
 • BN – BURN  / uguns postījumi.
 • CC - CASH FOR CLUNKERS  / lūznis.
 • DH - DAMAGE HISTORY  / iepriekš bijis bojāts.
 • FD - FRAME DAMAGE REPORTED  / virsbūves bojājumi.
 • FR - FRONT END  / priekšpuses bojājumi.
 • HL - HAIL  / krusa.
 • MC - MECHANICAL  / mehānisks bojājums (ārējs).
 • MN - MINOR DENTS/SCRATCHES  / nelieli skrāpējumi.
 • NW - NORMAL WEAR  / normāls nolietojums.
 • PR - PARTIAL/INCOMPLETE REPAIR   / daļēji vai pilnībā remontēts.
 • RJ - REJECTED REPAIR / bojājumi novērsti.
 • RO – ROLLOVER  / apgāšanās.
 • RR - REAR END /aizmugures bojājums.
 • SD - SIDE  / sāna bojājums.
 • ST - STRIPPED  / izkopmlektēts.
 • TP - TOP/ROOF  / jumts.
 • UK - UNKNOWN   / nav zināms.
 • UN - UNDERCARRIAGE   / piekare.
 • VI - MISSING/ALTERED VIN  /  trūkstošs/mainīts VIN.
 • VN - VANDALISM   / vandālisms.
 • VP - REPLACED VIN  / aizstāts VIN.
 • WA - WATER/FLOOD  / ūdens/plūdi.

 

 

Piedziņa.
Ražotāja noteikts transportlīdzekļa dzinēja pievada apzīmējums.

FWD – priekšpiedziņa.

RWD – aizmugures piedziņa.

AWD – visu riteņu piedziņa.

 

Dzinējs.
Dzinēja specifikācija norādīta transportlīdzekļa VIN. Dzinēja kods norāda ražotāja noteikto dzinēja kapacitāti cm3. HenicalAutoAuctions iesaka izsoles dalībniekam pirms dalības izsolē rūpīgi iepazīties ar informāciju, kas norādīta par transportlīdzekli, lai pārliecinātos, vai transportlīdzeklis  ir aprīkots ar sākotnējo  aprīkojumu izsoles laikā.

 

Paredzamais Izsoles Nākotnes datums. (Future)
Šiem transportlīdzekļiem izsoles datums vēl nav piešķirts, bet likmes jau tiek pieņemtas, un tie tiks virzīti izsolei tuvāko nedēļu laikā. Visa nepieciešamā dokumentu apstrāde, lai pārdotu šos transportlīdzekļus, ir pabeigta un iesniegta DMV (ASV federālais transportlīdzekļu reģistrs). HenicalAutoAuctions gaida DMV dokumentu pārstrādes izpildi, kas var aizkavēties sakarā ar transportlīdzekļu tiesiskā statusa maiņu pēc ceļu satiksmes negadījumiem un citiem tiesiskiem procesiem. Tiklīdz DMV apstrāde būs pabeigta, šie transportlīdzekļi nekavējoties tiks izlikti pārdošanai.

 

Atrašanās vieta.
Vieta, kur faktiski atrodas transportlīdzeklis. Tiek norādīts štata saīsinājums un apdzīvotā vieta. Ar transportlīdzekļa piegādes no ASV  izmaksām un piemērojamajiem tarifiem var iepazīties majaslapā.

 

Degviela.
Norāda degvielas veidu, kuru ražotājs paredzējis konkrētajam transportlīdzekļa dzinēja tipam. Dzinēja specifikācija norādīta  transportlīdzekļa VIN.

 

Attēli.
Katrs transportlīdzeklis tiek atspoguļots desmit (10) digitālos attēlos JPEG formātā.

 

Izsoles kārtas numurs.
Kārtas numuri norāda kārtību, kādā transportlīdzekļi tiks izsolīti tiešsaistes režīmā. Izsoles ar lielu transportlīdzekļu skaitu tiek iedalītas joslās:

 

Item Numbers

Description

Lane

1-500

Run & Drive Lots

A

501-600

Rental Cars

A

601-700

Motor Cycles

A

701-800

Boats/Jet Skis/Marine

A

801-900

Heavy Equipment

A

901-1000

Recreational Vehicles

A

1001-1100

Homeowners

A

1101-2000

Salvage Lots

A

2001-2200

Run & Drive Lots

B

2201-3000

Salvage Lots

B

3001-4000

Salvage Lots

C

4001-5000

Salvage Lots

D

5001-6000

Salvage Lots

E

 

Atslēgas.
Norāda, vai HenicalAutoAuctions rīcībā ir transportlīdzekļa atslēgas.
 
Izsoles numurs.
Izsoles  numurs ir unikāls identifikators, kas piešķirts katram transportlīdzeklim.
 
Marka.
Marka ir transportlīdzekļa  ražotāja zīmols.
 
Maksimālā  izsoles cena.
Maksimālā cena, par kādu dalībnieks ir gatavs iegādāties konkrēto transportlīdzekli izsolē. BID4U pakāpeniski kāpinās izsoles cenu par transportlīdzekli dalībnieka vārdā, lai saglabātu virsroku izsolē, līdz tā nepārsniegs dalībnieka noteikto maksimālo cenu.
 
Modelis.
Modelis ir transportlīdzļa ražotāja markas partijas nosaukums.

 

Nobraukums.
Nobraukuma kodi tiek attēloti ar fotofiksāciju, lai atspoguļotu zināmu uzticamību spidometra nolasījumam.

 

 • A - ACTUAL   / Faktiskais.
 • E - EXEMPT   /  Atbrīvots.
 • N - NOT ACTUAL  / Neaktuāls.
 • X - EXCEEDS MECHANICAL LIMITS / Iespējams, ka pārsniedz mehānisko robežu.

"FAKTISKAIS" - nozīmē, ka spidometra rādījums, iespējams, ir patiess un atspoguļo faktisko transportlīdzekļa nobraukumu.

"ATBRĪVOTS" - nozīmē, ka saskaņā ar ASV  Federālo likumu nav nepieciešams, lai transportlīdzeklis būtu aprīkots ar spidometru.

"NEAKTUĀLS" - nozīmē, ka  spidometra rādījums, iespējams, nepareizi atspoguļo transportlīdzekļa  faktisko nobraukumu vai to vispār nav iespējams  noskaidrot.

"PĀRSNIEDZ  MEHĀNISKO ROBEŽU" - nozīmē, ka faktiskais nobraukums var būt neprecīzs, jo iespējams, spidometrs ir pārsniedzis savu kapacitāti.

 

Izsoles  datums.
Izsoles datums  ir plānotā diena, kad transportlīdzeklis tiks izlikts izsolē tiešsaistes režīmā. Katrs ASV štats veic izsoles regulāri. Lūdzu, sekojiet mūsu izsoļu kalendāram, kas aprīkots  ar meklēšanas funkciju, lai gūtu pilnīgu informāciju par transportlīdzekļu izsoļu datumiem.

 

Transportlīdzekļa statuss

Katram transportlīdzeklim ir noteikts tā statuss, no kura atkarīgs, vai augstākās cenas solītājs tiks apstiprināts par izsoles uzvarētāju.

Pure Sale – Izsole bez  jebkādas minimālās rezervētās izsoles gala cenas. Transportlīdzeklis  tiks piešķirts izsoles augstākās summas solītājam izsoles tiešsaistes režīmā bez jebkādiem ierobežojumiem.
On Approval – transportlīdzekļa īpašnieks ir piešķīris sev tiesības pēc izsoles izvērtēt un pieņemt lēmumu, vai apstiprināt galīgo augstāko izsoles cenu, vai virzīt transportlīdzekli atkārtotai izsolei. Izsoles augstākās cenas solītājam ir pienākums iegādāties transportlīdzekli, ja tiek saņemts akcepts no transportlīdzekļa īpašnieka.
Minimum Bid - transportlīdzekļa īpašnieks pirms izsoles ir noteicis minimālo rezervēto cenu transportlīdzeklim, un gadījumos kad tā netiek pārsniegta izsolē, ir piešķīris sev izvēles tiesības attiecībā uz nosolītās augstākās cenas pieņemšanu vai atteikšanos to pieņemt. Ja transportlīdzekļa īpašnieks atsakās pieņemt augstāko cenu, abām pusēm ir tiesības izteikt savu minimālās cenas piedāvājumu. Ja minimalā rezervētā cena tiek pārsniegta izsolē, visi ierobežojumi tiek automātiksi atcelti un augstākās cenas solītājs tiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju.

 

Izsoles sākuma likme.
Izsoles sākuma likme visiem transportlīdzekļiem ir nulle, sākuma cena, kuru nosaka pirmais solītājs, kļūst pat tekošo cenu.

 

Tytle Type.
Tytle Type apzīmē transportlīdzekļa  īpašumtiesību dokumentu. Katrs štats izdod plašu spektru dažādu īpašumtiesību dokumentus. Katra dokumenta veids ir ar zināmām īpašuma tiesībām un daži ietver ierobežojumus. HenicalAutoAuctions iesaka pirms izsoles dalībniekam  iepazīties ar  konkrētā transportlīdzekļa īpašumtiesību dokumentiem.  Atsevišķu transportlīdzekļu iegādei nepieciešamas atbilstošas licences/atļaujas.
 

VIN.
VIN ir transportlīdzekļa ražotāja piešķirts identifikācijas numurs.

 

Gads.

Gads ir ražotāja noteiktā modeļa izlaides gads.

 

 

 

 

 

 

© 2003 - 2013, HenicaL LtD
Krustabaznīcas iela 9a,
Rīga, LV-1006
Tel.: +371 29154111